XE BÁN HÀNG LƯU ĐỘNG

XE BÁN HÀNG LƯU ĐỘNG

XE BÁN HÀNG LƯU ĐỘNG

Xe bán hàng lưu động, bàn cafe, trà sữa, sinh tố...

Xe bán hàng lưu động với mẫu mã đẹp, sản phẩm tốt, bên theo thời gian.

Chi phí thấp so với thuê mặt bằng mở quán và trang trí lại