Kích thước thùng đá inox

Sản phẩm thùng đá ino x trong khu vực quầy pha chế sẽ tùy vào độ dài và độ rộng của các quầy pha chế, từ đó sẽ bố trí số lượng cũng như kích thước thùng đá...

Xem thêm