Dự án Wrap & Roll Cần Thơ

Chúng tôi tự hòa góp phần váo sự tự bước phát triển của thương hiệu Wrap & Roll và Lẩu Bò Sài Gòn của Công ty Chảo Đỏ.

Sau đây là 1 số hình ảnh cho dự án Wrap & Roll Cần Thơ

Viết bình luận